Dispensation for beboere

Befinder du dig i en situation, hvor du ønsker at få forlængelse af dit lejemål, kan du søge dispensation fra indstillingskriterierne i håb om at blive boende i længere tid, end du umiddelbart har ret til.

Du skal udfylde dispensationsblanketten som du finder her. I blanketten beskriver du din situation, samt hvad der efter din mening berettiger dig til at opnå dispensation. Din mulighed for at opnå dispensation fra indstillingskriterierne øges, såfremt du sammen med ansøgningen kan fremvise dokumentation for din påstand.

Hvis du er beboer på G.A. Hagemanns Kollegium skal din dispensation sendes til PKS.

Polyteknisk Forenings Indstillingsudvalg
Er du beboer på et andet kollegie end G.A. Hagemanns Kollegium, skal din ansøgning stiles til Polyteknisk Forenings Indstillingsudvalg, som består af unge studerende. Udvalget varetager den årlige studieaktivitetsundersøgelse, behandler dispensationsansøgninger mv., og kan således acceptere eller afslå din ansøgning om dispensation.

Hvis udvalget træffer afgørelse om at give dig dispensation fra indstillingskriterierne, vil de give PKS besked om at forlænge dit lejemål.

Skulle du have spørgsmål vedrørende dispensation, er du velkommen til at rette henvendelse til Indstillingsudvalget.

Indstillingsudvalget mødes én gang om måneden, hvor de behandler de sager, der måtte være.