Bestyrelse

Det enkelte kollegies bestyrelse har det overordnede juridiske og økonomiske ansvar for institutionens dispositioner og skal sørge for, at kollegiet drives og ledes forsvarligt.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at beboernes interesser tilgodeses samtidigt med, at kollegiets anliggender varetages bedst muligt. Bestyrelsen træffer desuden bestemmelser om varetagelsen af den daglige administration og godkender således også budget, årsregnskab samt lejefastsættelse.

De fleste bestyrelser på medlemskollegierne består af 2 beboerrepræsentanter, 2 repræsentanter fra DTU samt 2 kommunale repræsentanter. Kollegiebestyrelsernes sammensætningen kan dog være meget forskellig.