Beboerråd

Beboerne på et kollegium har i henhold til organisationsbekendtgørelsen ret til medindflydelse på kollegiets drift, såfremt de på et beboermøde vælger et beboerråd, hvorfra de kan øve indflydelse. Ordinært beboermøde afholdes hvert år, senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning (senest 31. december).

Beboermødet skal have forelagt det kommende års driftsbudget til drøftelse, inden det godkendes af kollegiets bestyrelse, der sender det til kommunalbestyrelsens godkendelse. Ydermere skal beboermødet godkende kollegiets årsregnskab, inden det godkendes af bestyrelsen og fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beboerrådet kan bl.a. træffe beslutning om driften og anvendelsen af fælleslokaler på kollegiet, etablere fritidsaktiviteter, overvåge ejendommens vedligeholdelsesstand og sørge for god ro og orden på kollegiet, vedtage ændringer af kollegiets vedtægter samt øve indflydelse på fordelingen af udgifter til el, vand og varme.

Såfremt et beboerråd i forbindelse med sit virke skulle ønske bestemte dokumenter, kan beboerrådet anmode om at få disse dokumenter udleveret af administrator (PKS), såfremt beboerrådet ikke allerede har adgang til de ønskede dokumenter under 'Min side'.