PKS Ansættelsespolitik

Når Polyteknisk KollegieSelskab amba (herefter PKS) modtager jobansøgninger, vil PKS som led heri foretage behandling af personoplysninger, hvilket er omfattet af persondataforordningen.

Formålet med denne ansættelsespolitik er således at oplyse om, hvordan PKS behandler dine personoplysninger. Politikken er gældende for de oplysninger, som du afgiver til PKS i forbindelse med jobansøgning via job@pks.dk.
 

1. Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger?
I forbindelse med behandling af jobansøgninger er PKS dataansvarlig for dine personoplysninger. Ønsker du at henvende dig vedrørende dine personoplysninger, skal du derfor rette henvendelse til PKS:

Polyteknisk KollegieSelskab amba
Anker Engelunds Vej 1, bygn. 101E
2800 Kgs. Lyngby
CVR 27 50 03 31
pks@pks.dk
 
 
2. Hvad bruges dine oplysninger til?
Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i forbindelse med rekruttering af en medarbejder til en opslået ledig stilling. I forbindelse med modtagelse af uopfordrede ansøgninger, vil vi blot takke for interessen pr. e-mail og opbevare ansøgningen i en postkasse dedikeret til jobansøgninger. Såvel jobansøgninger til opslåede stillinger som uopfordrede ansøgninger slettes 6 måneder efter modtagelsen.
 
 
3. På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger?
Vores indsamling af personoplysninger er baseret på et lovligt grundlag, jf. nedenstående;

• EU’s Databeskyttelsesforordning ("GDPR" – 2016/679) af 27. april 2017 (herefter "persondataforordningen") vedrørende beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og udveksling af disse.

• Den danske databeskyttelseslov af 17. maj 2018 (herefter "databeskyttelsesloven") om supplerende bestemmelser til persondataforordningen om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og udveksling af disse.

PKS’ behandling af dine personoplysninger tager udgangspunkt i din anmodning om at opnå ansættelse hos PKS.


4. Hvem deler vi dine oplysninger med?
Vi deler udelukkende dine personoplysninger med vores leverandører af IT-services (PKS’ databehandlere), som ligeledes skal behandle dine personoplysninger efter bestemmelserne i persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Derudover videregiver vi udelukkende dine personlige oplysninger internt i virksomheden, såfremt du opnår ansættelse.

Udover førnævnte deler og/eller videregiver PKS ikke dine personoplysninger, som i øvrigt heller ikke anvendes til markedsføring.


5. Overfører vi dine oplysninger til tredjelande (lande uden for EU)?
PKS benytter udelukkende databehandlere placeret i Danmark, hvorfor dine personoplysninger ikke overføres til lande uden for EU.


6. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
For jobansøgere gælder det, at vi opbevarer dine personoplysninger i 6 måneder efter modtagelse af din ansøgning. Ansøgninger modtages udelukkende pr. e-mail.


7. Hvilke rettigheder har du?
Som registreret hos PKS har du ret til at iagttage følgende rettigheder:

• Indsigt og berigtigelse af dine oplysninger 
Som registreret hos PKS kan du til enhver tid udøve din ret til at få indsigt i hvilke oplysninger PKS har registreret om dig, ligesom du har ret til at få disse berigtiget, hvilket vil sige at få rettet eventuelle fejlagtige/forkerte oplysninger


• Ret til at gøre indsigelse
Som registreret hos PKS kan du til enhver tid gøre indsigelse, såfremt du mener, at en eventuel behandling af dine personoplysninger ikke bør finde sted


• Sletning efter anmodning
Som registreret hos PKS kan du til enhver tid anmode om at få dine personoplysninger slettet 
 
 
• Dataportabilitet
Som registreret hos PKS kan du efter anmodning få udleveret de personoplysninger, som du selv har afgivet til PKS. Oplysningerne skal udleveres til dig i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format

Udøvelsen af dine rettigheder beror altid på en konkret og specifik behandlingssituation, hvorfor dine rettigheder kan være underlagt betingelser eller begrænsninger. Hvis du mener, at PKS behandler dine personoplysninger i strid med lovgivningen, kan du i medfør af persondataforordningens artikel 77 indgive en klage til Datatilsynet ved at klikke her.