Tilbud på administration

Polyteknisk KollegieSelskab amba (tidligere Polyteknisk KollegieBoligselskab) er et kollegieadministrations-selskab, som har været involveret i opførelse, drift, renovering, administration samt indstilling til kollegieboliger i 50 år. Dette har været muligt fordi selskabets dna hænger uvægerligt sammen med unge kollegianere, som både er en del af ejerkredsen og bestyrelsen.

Polyteknisk KollegieSelskab amba (PKS) er i tæt dialog med kollegianerne og holder jævnligt møder med repræsentanter fra de administrerede kollegier med henblik på at sikre en gensidig forståelse og derved et godt samarbejde. Den tætte dialog med kollegianerne anvendes også til problemløsning, udvikling og omstilling for at sikre optimal drift og administration af kollegierne.

Medarbejderne i PKS repræsenterer meget stor erfaring inden for drift og administration af kollegier, idet PKS udelukkende administrerer kollegier. PKS er derfor et godt bud til at administrere jeres kollegie!

Skal vi administrere jeres kollegie?
PKS er leveringsdygtige inden for opførelse, drift og vedligeholdelse, renovering, ejendomsadministration, ventelisteadministration mv. og kan sammensætte lige den pakke, som møder jeres behov. PKS er særdeles konkurrencedygtig både når det gælder kvalitet og pris og skal i modsætning til konkurrenterne ikke generere et overskud, som skal sendes videre til ejere eller investorer.

Pris
PKS er et non-profit andelsselskab stiftet af en gruppe kollegier og ledet af en ulønnet bestyrelse, hvori repræsentanter for kollegiebestyrelser og beboere udgør majoriteten. Dette setup betyder, at vores administrationsgebyr holdes lavt, hvorfor niveauet er del lavere end vore konkurrenters. Derudover vil du hos os ikke få tilbudt et lavt administrationsgebyr, som stiger kraftigt efter du har indgået en administrationsaftale med os. Vores prissammensætning er fair, simpel og overskuelig.

Kontakt os på pks@pks.dk for at aftale et møde, hvor vi vil søge at afdække kollegiets behov og udarbejde et tilbud.