Strategi

Vision
Polyteknisk KollegieSelskab amba (PKS) skal fremstå som et attraktivt ungdomsboligselskab for unge under uddannelse i Danmark.

Mission
PKS skal gennem aktiv beboerindflydelse administrere kollegier/ungdomsboliger på et kvalitetsmæssigt højt niveau og til en pris, der er attraktiv for unge under uddannelse. Ligeledes har PKS mulighed for at medvirke til opførelse af nye attraktive boliger for unge under uddannelse.

Strategiske mål
PKS skal realisere sin vision og mission gennem:

  • en åben og konstruktiv dialog med kollegiebestyrelser og beboerråd præget af respekt, stabilitet, effektivitet og tillid
  • tilbud om fleksible og valgfrie ydelser til en for kollegierne attraktiv pris
  • økonomistyring i tæt samarbejde med kollegiebestyrelser og beboerråd
  • at skabe en arbejdsplads og organisation med fokus på kompetence, engagement og kreativitet
  • at forstærke og udbygge fællesskabet mellem de administrerede kollegier, båret af stordriftsfordele og fælles interesser - i respekt for individuelle traditioner og behov
  • at opbygge et tæt og godt samarbejde med kommuner og andre offentlige myndigheder samt andre samarbejdsparter