Om PKS

Polyteknisk KollegieSelskab amba (PKS) er et non-profit andelsselskab stiftet af en gruppe kollegier og ledet af en ulønnet bestyrelse, hvori repræsentanter for kollegiebestyrelser og beboere udgør majoriteten. PKS´ opgave er at administrere kollegier og medvirke til oprettelse af nye.

PKS bygger på stor specialviden og kompetence omkring opførelse, drift og vedligeholdelse, renovering og ejendomsadministration med reference tilbage til opførelsen af det første kollegie i 1965. Den øverste myndighed i Polyteknisk KollegieSelskab er generalforsamlingen. Selskabets overordnede ledelse er en af generalforsamlingen valgt bestyrelse, der er sammensat som følger:  

  • 2 medlemmer som repræsentanter for beboerrådene på de administrerede kollegier
  • 1 medlem som repræsentant for de administrerede kollegiers bestyrelser
  • 1 medlem udpeget af rektor for Danmarks Tekniske Universitet
  • 1 medlem udpeget af Ingeniørforeningen i Danmark