Oftest stillede spørgsmål

Herunder har du mulighed for at læse vores oftest stillede spørgsmål og svar

 • Hvordan søger jeg bolig?

  For at søge kollegiebolig igennem PKS, skal du skrive dig op på vores venteliste og angive hvilken/hvilke bolig/er du ønsker at søge. Du kan skrive dig op ved at klikke her.

 • Hvor lang er ventetiden?

  Det er umuligt at spå om hvor lang ventetiden er, da denne jævnligt ændrer sig i både positiv og negativ retning. Dette skyldes, at ventelisten tager højde for forskellige kriterier og prioriteringer. Ventelisten påvirkes af antal fraflytninger, antal ansøgere, hvor mange kollegier den enkelte ansøger har søgt på, samt hvilke kriterier de forskellige ansøgere opfylder mv. Dette er umuligt at forudsige og derfor kan vi ikke oplyse om, hvor lang din forventede ventetid er, men blot opfordre dig til at skrive dig op i god tid. Du kan skrive dig op ved at klikke her.

 • Hvor kan jeg se min ventelisteplacering?

  Ved at logge ind på 'Min side' kan du under menupunktet 'Boligønsker' se din placering på ventelisten på de ønskede boliger.

 • Forleden var jeg nr. 16 - hvorfor er jeg nu nr. 19??

  Din placering på ventelisten kan ændre sig både i positiv og negativ retning, hvilket skyldes, at vi opererer med forskellige prioritetsgrupper samt anciennitet (hvor længe man har stået på ventelisten).

  Din placering på ventelisten påvirkes af om andre ansøgere sætter deres status som aktivt eller passivt søgende. Når du ryger længere ned på ventelisten er forklaringen typisk, at en eller flere ansøgere, som har stået på ventelisten i længere tid end du, har ændret deres status fra passivt søgende til aktivt søgende. Dette sker hyppigt i tiden op til studiestart.

 • Jeg fik tilbudt en bolig, men fik ikke boligen, selvom jeg takkede ja - hvordan hænger det sammen?

  Når du får tilbudt et kollegieværelse, er du bare én af flere ansøgere, som har modtaget tilbuddet. Efter svarfristen behandles svarene, og boligen tildeles den ansøger, som har stået på ventelisten i længst tid (højeste anciennitet). Får du ikke boligen, selvom du har svaret 'Ja', betyder det , at en eller flere, som står højere oppe på ventelisten end dig også har svaret 'Ja' og dermed har fået boligen.

 • Kan jeg flytte ind inden jeg starter på studiet?

  Du kan flytte ind 3 måneder før studiestart.

  Det er fint for nogle, mens det for andre er surt at betale husleje i 3 måneder uden at bruge værelset. Dette kan du forsøge at gardere dig imod ved at angive din status på 'Min side' som passiv søgende, og ændre din status til aktiv søgende et par måneder før du ønsker at få tildelt bolig.

  Ovenstående er en tommelfingerregel, som kan hjælpe dig til at optimere din søgning, men du kan fortsat risikere at modtage tilbud tidligere eller senere end ønsket, da det er umuligt at spå om, hvor hurtigt ventelisten ændrer sig.

 • Hvornår skal jeg underskrive lejekontrakten?

  Efter du har accepteret et tilbud om en bolig, som du siden får tildelt, vil du per mail blive adviseret om, at et eller flere dokumenter afventer din digitale underskrift. Via et link bliver du dirigeret til et sikkert signeringsmiljø, hvor du kan læse og underskrive dokumenterne med dit NemID. Lejekontrakten skal senest være underskrevet med NemID en uge efter modtagelse af førnævnte mail.

  Efter underskrift sendes lejekontrakten automatisk retur til PKS.

 • Indflytning

  Når du har underskrevet og sendt os lejekontrakt og brugererklæring, samt indbetalt depositum og husleje, er du at betragte som lejer.

  Herefter sender vi dig lejekontrakten med PKS' underskrift sammen med et brev, hvori du finder oplysninger om det videre forløb, herunder at du skal kontakte kollegiets inspektør med henblik på at aftale nærmere vedrørende udlevering af nøgle. Nøgleudlevering foregår typisk på den dato, hvor du overtager lejemålet, hvilket vil sige den 1. eller 15. i en måned. Falder denne dato på en weekend eller helligdag, vil der være nøgleudlevering hverdagen forinden.

 • Hvornår kan jeg flytte ind?

  Når vi har modtaget den underskrevne lejekontrakt, depositum og husleje, er du at betragte som lejer. Herefter skal du blot kontakte kollegiets inspektør med henblik på at aftale nærmere vedrørende udlevering af nøgle. Find inspektørens kontaktoplysninger under "Inspektører".

 • Hvad er depositum?

  Depositum er penge, som lejeren betaler til udlejeren, som sikkerhed i forbindelse med aftale om leje af en bolig. Depositummet tilbagebetales til lejeren, når denne flytter - medmindre aftalen misligholdes og der er forhold, som skal udbedres på lejerens regning. I så fald vil omkostningerne til udbedringen blive modregnet i depositummet.

 • Hvorfor skal jeg betale depositum?

  Depositummet er en sikkerhedsstillelse for, at du kan dække de udgifter, der er forbundet med din fraflytning, idet dit værelse skal afleveres i samme stand, som det blev modtaget.

 • Hvornår skal jeg betale depositum?

  Det er en forudsætning for, at du bliver oprettet som lejer, at du indbetaler depositum 14 dage inden du flytter ind.

 • Hvor meget skal der betales i depositum?

  Der skal typisk betales to eller tre måneders husleje i depositum på de forskellige kollegier. 

 • Kan jeg låne til betaling af depositum og første måneds husleje?

  PKS kan desværre ikke hjælpe dig ved at yde indskudslån (betaling af depositum og første måneds husleje).

 • Får jeg mit depositum tilbage?

  Når du opsiger dit værelse, modtager du en bekræftelse på e-mail. I denne bekræftelse fremgår også dato for hvornår der afholdes fraflytningssyn med kollegiets inspektør. Formålet med dette syn er at vurdere boligens stand og afgøre, hvorvidt der er forhold, som skal istandsættes.

  Hvis inspektøren finder forhold som skal sættes i stand, skal inspektøren samtidig vurdere om der er tale om almindeligt slid og ælde eller misligholdelse. Er der tale om almindelig slid og ælde, skal du ikke betale for istandsættelsen. Er der derimod tale om misligholdelse, vil du komme til at betale for istandsættelsen og beløbet vil blive modregnet i dit depositum.

  Skal du ikke betale for istandsættelse eller er der penge tilovers efter, at der eventuelt er blevet modregnet et beløbet for istandsættelse, vil pengene blive indsat på din konto senest 6 uger efter lejemålet ophør.

 • Hvordan klager jeg?

  Du skal sende din klage skriftligt til dit kollegiums beboerråd, såfremt klagen vedrører naboens adfærd eller lignende. Derimod skal du sende din klage skriftligt til PKS' forretningsfører, såfremt klagen vedrører PKS.

 • Hvad er studieaktivitetsundersøgelsen?

  Studieaktivitetsundersøgelsen er en undersøgelse af, hvorvidt du som beboer på et kollegie reelt er studerende. Ifølge Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 500 af 26. juni 1991 er PKS forpligtet til at udføre undersøgelsen mindst én gang årligt.

 • Hvem har ansvaret for studieaktivitetsundersøgelsen?

  Det er Indstillingsudvalget under Polyteknisk Forening, der udfører studieaktivitetsundersøgelsen og dermed træffer de afgørelser, som PKS blot formidler til den enkelte lejer.

 • Hvad er konsekvensen af studieaktivitetsundersøgelsen?

  Beboere, som ikke kan dokumentere deres studieaktivitet, skal opsiges. Du skal således deltage i undersøgelsen for ikke at blive sagt op. Læs mere under "Krav om studieaktivitetsundersøgelse".

 • Hvordan opsiger jeg mit lejemål?

  Hvis du vil opsige dit værelse, skal du aflevere en skriftlig opsigelse og det skal helst være på PKS' opsigelsesblanket, som du kan finde her. Når du har udfyldt opsigelsesblanketten, kan du maile, sende eller aflevere den til os på vores kontor. Opsigelsen er først gyldig, når vi har modtaget opsigelsen elektronisk eller i vores postkasse eller når du har overdraget den personligt til en medarbejder på kontoret.

  Du skal være opmærksom på, at du har 7 ugers opsigelsesvarsel. Læs mere om opsigelsesfrister under 'Opsigelse'.

   
   

 • Hvad sker der, når jeg har afleveret min opsigelse?

  Når vi har modtaget din opsigelse, sender vi dig en mail med bekræftelse på opsigelsen. I mailen vil du finde alle nødvendige informationer vedrørende fraflytning af værelset, herunder hvornår du skal aflevere dit lejemål, samt at du skal kontakte kollegiets inspektør for at aftale tidspunkt for fraflytningssyn. Når inspektøren kommer ud for at kontrollere værelsets stand, skal du have flyttet alle dine ting og have rengjort værelset. Manglende rengøring, fejl og mangler vil blive fratrukket dit depositum. Læs mere under "Fraflytningssyn".

  Husk, at du har 7 ugers opsigelsesvarsel, hvilket du kan læse mere om under 'Opsigelse'.


 • Opsigelsesvarsel

  Du har 7 ugers opsigelse til den sidste hverdag i en måned. Hvis du fx ønsker at opsige dit kollegieværelse pr. 31. august, skal vi have modtaget din opsigelse senest den 15. juli. Modtager vi opsigelsen senere, er dit lejemål ikke opsagt til den 31. august. Du skal fraflytte dit værelse senest 14 dage inden den dato du har opsagt til. Det vil sige, at du skal være ude af lejemålet senest den 15. august, hvis du har opsagt til den 31. august. Læs mere under "Opsigelse".

 • Skal jeg betale husleje i opsigelsesperioden?

  Hvis dit lejemål ophører til den 1. i måneden efter de 7 ugers opsigelsesvarsel, skal du betale husleje i hele opsigelsesperioden - også de sidste 14 dage, hvor du som bekendt skal være fraflyttet. At du skal fraflytte lejemålet 14 dage inden den 1. i den måned, hvor du har opsagt til, skyldes at værelset skal klargøres til næste lejer. Lejeren før dig har i øvrigt været igennem samme procedure. De 14 dage kaldes istandsættelsesperioden.

 • Rengøring ved fraflytning

  Du skal aflevere lejligheden i rengjort stand. Det betyder, at der skal være så rent, at næste lejer uden videre kan flytte ind. Er rengøringen for dårlig/mangelfuld kommer du til at betale for rengøring.

  Det kan godt betale sig at få råd og vejledning af kollegiets inspektør inden du afleverer værelset.

 • Gulve ved fraflytning

  Du skal aflevere gulvene i samme stand, som de havde da du flyttede ind. Det betyder, at du skal sørge for løbende vedligeholdelse af gulvene, mens du bor i boligen.

  Begynder gulvet at se slidt ud bør du derfor henvende dig til kollegiets inspektør med henblik på at få råd og vejledning.

 • Hvad sker der, hvis jeg ikke kommer ind på mit studie?

  Er du mod forventning ikke kommet ind på dit ønskestudie og har dette den konsekvens, at du ikke vil/kan blive boende, skal du opsige boligen på almindelig vis – også selvom du ikke er flyttet ind i boligen. Læs om opsigelse ved at klikke her.

 • Får jeg mit depositum tilbage?

  Når du opsiger dit værelse, modtager du en bekræftelse på e-mail. I denne bekræftelse fremgår også dato for hvornår der afholdes fraflytningssyn med kollegiets inspektør. Formålet med dette syn er at vurdere boligens stand og afgøre, hvorvidt der er forhold, som skal istandsættes.

  Hvis inspektøren finder forhold som skal sættes i stand, skal inspektøren samtidig vurdere om der er tale om almindeligt slid og ælde eller misligholdelse. Er der tale om almindelig slid og ælde, skal du ikke betale for istandsættelsen. Er der derimod tale om misligholdelse, vil du komme til at betale for istandsættelsen og beløbet vil blive modregnet i dit depositum.

  Skal du ikke betale for istandsættelse eller er der penge tilovers efter, at der eventuelt er blevet modregnet et beløbet for istandsættelse, vil pengene blive indsat på din konto senest 6 uger efter lejemålet ophør.