Venteliste

Når du har udfyldt din ansøgning om kollegieværelse under 'Boligsøgning', bliver du optaget på venteliste, hvilket er gratis hos PKS. Du kan se din aktuelle placering på ventelisten under 'Min side', men du skal være opmærksom på, at din placering jævnligt ændrer sig i både positiv og negativ retning.

At du ryger både op og ned i placeringen på ventelisten, skyldes forskellige kriterier og prioriteringer, som ventelisten tager højde for. Ventelisten påvirkes nemlig af antal fraflytninger, antal ansøgere, afstand til DTU, samt hvilke kriterier de forskellige ansøgere opfylder. Antallet af kollegier, som du søger på, påvirker ikke din prioritet på ventelisten.

Eksempelvis er der hyppigt ansøgere, som ændrer deres status fra passiv til aktiv søgende, hvilket kan bevirke, at du kan ryge længere ned på ventelisten, hvis de har en højere anciennitet. Omvendt kan der være ansøgere, der står foran dig, som har fået bolig andetsteds og således ikke længere er interesserede, hvorfor du kan ryge nogle pladser frem.

Det er umuligt at forudsige, hvornår du får tilbudt kollegieværelse, da der som bekendt er mange kriterier, der skal tages højde for. Derfor kan vi ikke oplyse om, hvor lang din forventede ventetid er, men da ventetiden typisk er lang, er det en god idé at skrive sig op i god tid.

Dog kan vi oplyse, at ventetiden i øjeblikket er kortest på Paul Bergsøe Kollegiet. For par, som søger fælles værelse er ventetiden kortest på Trørød Kollegiet.