Søg dispensation

Befinder du dig i en svær boligsituation, kan du søge dispensation fra indstillingskriterierne i håb om at få en bolig hurtigere end tilfældet ellers ville være.

Du skal udfylde dispensationsblanketten som du finder her. I blanketten beskriver du din situation, samt hvad der efter din mening berettiger dig til at opnå dispensation. Din mulighed for at opnå dispensation fra indstillingskriterierne øges, såfremt du sammen med ansøgningen kan fremvise dokumentation for din påstand.

Polyteknisk Forenings Indstillingsudvalg
Din ansøgning skal stiles til Polyteknisk Forenings Indstillingsudvalg, som består af unge studerende. Udvalget varetager den årlige studieaktivitetsundersøgelse, behandler dispensationsansøgninger mv. og kan således acceptere eller afslå din ansøgning om dispensation.

Hvis udvalget træffer afgørelse om at give dig dispensation fra indstillingskriterierne, vil de give PKS besked om at rykke dig over i en gruppe, som har en højere prioritet end den gruppe, som du er placeret i, når du ansøger.

Er du eksempelvis i prioritetsgruppe 2, når du søger dispensation, vil du blive rykket op i prioritetsgruppe 1, hvis Indstillingsudvalget accepterer din ansøgning, men er du i prioritetsgruppe 3, kan du blive rykket op i prioritetsgruppe 2 eller 1 - alt efter Indstillingsudvalgets afgørelse. Er du allerede i prioritetsgruppe 1, kan der ikke gøres yderligere.

Skulle du have spørgsmål vedrørende dispensation, er du velkommen til at rette henvendelse til Indstillingsudvalget.

Indstillingsudvalget mødes én gang om måneden, hvor de behandler de sager, der måtte være.