Om at bo til leje

Når du bor til leje skal du være opmærksom på en række forhold, hvoraf det vigtigste er, at du skal huske at betale din husleje senest den 1. hverdag i måneden. Glemmer du dette, risikerer du at modtage kedelige rykkergebyrer og i sidste instans, at lejeforholdet ophæves. Hvis du har tilmeldt din betaling af husleje til Betalingsservice, skal du huske, at kontrollere, at betalingen er foretaget. Dette er meget vigtigt, da det ene og alene er dit ansvar, at betalingen bliver foretaget rettidigt.

Ud over betaling af husleje skal du også være opmærksom på følgende:

  • Kollegiets husorden skal til enhver tid overholdes. Indholdet af husordenen bestemmes af det enkelte kollegies beboermøder.

  • Du er i alle henseender ansvarlig for din egen og dine gæsters opførsel.

  • Der udføres minimum én studeiaktivistetsundersøgelse om året på samtlige kollegier. Undersøgelsen er et lovkrav fra Socialministeriet og det udføres af det såkaldte 'Indstillingsudvalg', der hører under Polyteknisk Forening.

  • Det er en god idé at tegne en indboforsikring, da kollegiets forsikring ikke dækker dit indbo i tilfælde af skade eller tyveri. Læs mere under 'Forsikring'.

  • Da lejemålene alle er udstyret med antennestik og der er internetadgang på kollegiet samtidig med, at du højst sandsynligt har en smartphone, er du med stor sandsynlighed licenspligtig. Læs mere under 'Medielicens'.

  • Bor du i kollegielejlighed med eget køkken, kan du søge boligsikring ved den kommune, som kollegiet er beliggende i. Læs mere under 'Boligsikring'.

  • Det er dit og dine naboers ansvar at holde fælleskøkkenet og alt inventar rent og ryddeligt.


Hvis du på noget tidspunkt kommer i tvivl, kan PKS' administration hjælpe dig.