Villum Kann Rasmussen Kollegiet

Historie
Villum Kann Rasmussen Kollegiet blev opført i 1992 og er opkaldt efter Villum Benedikt Kann Rasmussen, der var en dansk bygningsingeniør, som grundlagde virksomheden V. Kann Rasmussen & Co., som senere blev til Velux. Virksomheden ejes i dag af VKR Holding A/S, der også ejer Velfac, Rationel og Rooflite. I sit virke nåede Villum Kann Rasmussen at udtage 55 patenter og stifte flere forskellige fonde, herunder Villum Kann Rasmussen Fonden og Velux Fonden. I 1991 blev han udnævnt til æresdoktor på DTU, hvor han i en årrække havde været ansat.

Beskrivelse
Kollegiet ligger på DTU Campus og består af 3 blokke i 3 etager med i alt 42 dobbeltværelser. Værelserne udlejes til par eller som 2 enkeltværelser, hvorfor man godt kan søge kollegiet som enkeltperson. Dobbeltværelserne bebos af to beboere af samme køn, idet værelserne råder over et fælles toilet. På værelserne deles også et trinettekøkken med kogeplade og køleskab. Derudover er der på hver etage et stort fælleskøkken. Da kollegiet er forholdsvis småt, hersker der en hyggelig "alle-kender-alle stemning".

Du kan læse mere om kollegiet på www.vkr.dk