Villum Kann Rasmussen Kollegiet

Historie
Villum Kann Rasmussen Kollegiet blev opført i 1992 og er opkaldt efter Villum Benedikt Kann Rasmussen, der var en dansk bygningsingeniør, som grundlagde virksomheden V. Kann Rasmussen & Co., som senere blev til Velux. Virksomheden ejes i dag af VKR Holding A/S, der også ejer Velfac, Rationel og Rooflite. I sit virke nåede Villum Kann Rasmussen at udtage 55 patenter og stifte flere forskellige fonde, herunder Villum Kann Rasmussen Fonden og Velux Fonden. I 1991 blev han udnævnt til æresdoktor på DTU, hvor han i en årrække havde været ansat.

Beskrivelse
Kollegiet ligger på DTU Campus og består af 3 blokke i 3 etager med i alt 84 værelser. Værelserne udlejes enkeltvis til en person. De to værelser deler en gang, hvor er der tilknyttet et tekøkken, bad og toilet og bebos af to beboere af samme køn. Derudover er der på hver etage et stort fælleskøkken, som beboerne anvender til madlavning og socialt liv. Da kollegiet er forholdsvis småt, hersker der en hyggelig "alle-kender-alle stemning".

Økonomisk støtte til fornyelse
VILLUM FONDEN har i 2019 bevilget økonomisk støtte til kollegiets udskiftning af vinduer, døre og låsesystem, hvorved kollegiet har opnået bedre indeklima, være mere energivenligt samt øge sikkerheden for kollegiets beboere.

Du kan læse mere om kollegiet på www.vkr.dk