P. O. Pedersen Kollegiet

Historie
P.O. Pedersen Kollegiet blev opført i 1964 og er opkaldt efter den danske fysiker og elektrotekniker Peder Oluf Pedersen, der var rektor for Den Polytekniske Læreanstalt (nu DTU). Han deltog bl.a. i projekteringen af Odsherredsbanen og flere fiskerihavne og udviklede bl.a. sammen med Valdemar Poulsen i 1907 "Pedersen og Poulsens Systemet", som var den første trådløse overførsel af tale. Peder Oluf Pedersen blev Kommandør af 2. grad af Dannebrogsordenen, Dannebrogsmand og han blev tildelt den kongelige fortjenstmedalje.

Beskrivelse
Kollegiet ligger i et roligt villakvarter ca. 4,5 km fra DTU Campus, 2 km fra Lyngby Station og 1 km fra Stengården Station med direkte forbindelse til København. Den glasoverdækkede hovedindgang forbinder de to blokke, hvor de 274 henholdsvis enkeltværelser og hemselejligheder samt tilhørende 24 fælleskøkkener er placeret. Derudover råder kollegiet over en stor græsplæne, som danner rammen for adskillige sociale arrangementer. Da kollegiet er en selvejende institution, har kollegiets beboere via kollegiets beboerråd og beboernes pladser i kollegiets bestyrelse, stor indflydelse på kollegiets drift.

NB: Der er indført rygeforbud på kollegiet, som er gældende på værelser, lejligheder og fællesarealer. For at finde ud af, hvor på kollegiets matrikel det er tilladt at ryge, bedes du henvende dig til kollegiets Beboerråd eller inspektør.

Du kan læse mere om kollegiet på www.pop.dk