Johannes Fog Kollegiet

Historie
Johannes Fog Kollegiet blev indviet den 9. december 2008 og er opkaldt efter tømmerhandler Johannes Fog, som blev født på Mors i 1884. Han blev kolonialuddannet og tog efterfølgende uddannelse som tømrer og bygningskonstruktør. Johannes Fog etablerede sig som tømmerhandler i Kongens Lyngby i 1920 og var indtil sin død i 1970 eneejer af virksomheden midt i Lyngby.

Datteren, Ingrid Fog var enearving, og efter faderens død omdannedes virksomheden til et aktieselskab. Størstedelen af den formue, som hun arvede efter sin far, samt aktieposter i selskabet blev overdraget til en almennyttig og velgørende fond "Tømmerhandler Johannes Fogs Fond". Ved Ingrids død i 2007 blev også resten af formuen skænket til fonden, som donerede 9 mio. til etablering af Johannes Fog Kollegiet.
 
Tømmerhandler Johannes Fogs Fond står bag virksomheden Johannes Fog A/S. Selskabet består nu af mere end 10 trælasthandler og byggecentre/bolighuse. Virksomheden omsætter for mere end en milliard kroner om året og beskæftiger ca. 400 medarbejdere.

Beskrivelse
Kollegiet er beliggende ved Cphbusiness - Campus Lyngby og Knord ca. 2,5 km fra DTU Campus Lyngby i et roligt villakvarter med Dyrehaven lige for døren.

Kollegiet består af en bygning på to etager, samt to tilbygninger, som til sammen rummer i alt 74 møblerede værelser. I værelserne er der en enkeltmandsseng, et skrivebord, en stol, en bordlampe, samt et klædeskab. Værelserne er opdelt således, at to værelser deler entré, bad og toilet og bebos af to beboere af samme køn. Derudover er der fælleskøkkener som deles af 16 beboere.

Du kan læse mere om kollegiet på http://jfogkollegiet.dk/


Billedresultat for johannes fog kollegiet