G. A. Hagemanns Kollegium

Historie
G.A. Hagemanns Kollegium er opført i 1908 og er et af de ældste og mest traditionsrige kollegier i København. Kollegiet er opkaldt efter grundlæggeren, Gustav Adolph Hagemann, som var en dansk fabrikant, kemiker, legatstifter og kommunalpolitiker, der også nåede at være direktør for den daværende Polytekniske Anstalt (DTU). Desuden bestred han et væld af bestyrelsesposter hos datidens store virksomheder, hvorfor han anses for en af de personligheder, der har ydet den største indsats for dansk erhvervsliv. Dette blev anerkendt ved udnævnelsen som æresmedlem af Ingeniørforeningen og Kommandør af 2. grad af Dannebrogsordenen. Gustav Adolph Hagemann er gengivet på P.S. Krøyers' kendte maleri "Industriens mænd", som han selv bestilte hos kunstneren.

Beskrivelse
Kollegiet ligger centralt i København - kun 2 minutters gang fra Østerport Station. Bygningens facade fremstår uændret, mens kollegiets indre i 2009 gennemgik en omfattende renovering. Kollegiet består af 61 umøblerede enkeltværelser fordelt på 5 etager og er enestående, idet den daglige drift varetages af kollegiets beboere, som dermed har stor indflydelse på deres dagligdag med dybt engagement og en unik studietid som følge. Kollegiet adskiller sig yderligere, idet kollegiet har en madordning, som betyder, at fuld pension er inkluderet i huslejen. Madlavningen varetages af to fuldtidsansatte, der sørger for, at der laves 3 måltider til beboerne, som er med til at beslutte hvad der skal tilberedes. Endelig holdes traditioner helt tilbage fra kollegiets tidlige år stadig i hævd, ligesom både grundlæggeren og hans kones fødselsdage stadig fejres. Derudover holdes der julefrokost, nytårsfest, Mortens aften mv.

Søg optagelse
For at søge optagelse på kollegiet, skal du have påbegyndt 3. semester på en længere videregående uddannelse. Kollegiet modtager ansøgninger fra studerende på DTU, KU, SDU, AU, AAU, RUC, CBS, KA og lign.

Såfremt du opfylder ovennævnte krav, kan du ansøge om en rundvisning på kollegiet ved at udfylde en formular, som du kan finde her.  På rundvisningen kan du få et bedre indtryk af husets atmosfære, værelserne og de mange traditioner, som alumnerne værner om. Efter rundvisningen vil du blive kontaktet, hvis der er udsigt til ledige værelser.

Efter rundvisningen vil du modtage et ansøgningsskema, som du kan udfylde med en motiveret ansøgning, hvis du synes om kollegiet.

2/3 af værelserne er forbeholdt studerende ved Danmarks Tekniske Universitet, hvorfor der i perioder kun kan optages DTU-studerende.

Du kan læse mere om kollegiet på www.gahk.dk