Fremlejetager

Da mange af vore beboere på et tidspunkt under deres studie tager på udlandsrejse, udvekslingsophold, praktikophold eller lignende, opstår der ofte mulighed for at fremleje et værelse. For at kunne fremleje et værelse skal du være under uddannelse på en SU-berettiget uddannelse eller have en uddannelsesaftale, fx lærlingeuddannelse, og i øvrigt være under 30 år gammel ved fremlejens begyndelse. Som udgangspunkt behøver du (fremlejetager) ikke være skrevet op på PKS' venteliste for at kunne fremleje.

Ønsker du dog at søge fremleje via PKS, er du nødsaget til at skrive dig op på www.pks.dk for at få adgang til 'Min side', hvorfra du kan søge fremleje. Vi har ene og alene ønsket at oprette et forum, hvor fremlejegiver og fremlejetager nemmere kan finde hinanden. Aftale om fremleje forbliver således en sag mellem fremlejegiver og fremlejetager, men aftalen er dog først gyldig, når PKS har godkendt denne.
 

Når du har indgået en aftale med en beboer om at fremleje hans/hendes værelse, er det vigtigt, at du (fremlejetager) og beboeren (fremlejegiver) indgår en skriftlig aftale (kontrakt) om fremleje, samt at du sikrer dig, at fremlejen bliver godkendt af PKS , da der ellers vil være tale om ulovlig fremleje. Ved udarbejdelse af fremlejekontrakt, skal du/i huske at indføre forhold, der har betydning for fremlejen, såsom:        

  • Depositum
  • Møblering af værelse
  • Opsigelsesperiode
  • Rengøring


Aftalen er en aftale mellem dig og fremlejegiver - dog er aftalen først gyldig, når PKS har modtaget kopi af fremlejekontrakten og godkendt den. En godkendt kontrakt skal indeholde:

  • Værelsesnummer
  • Navn på såvel fremlejetager som fremlejegiver
  • Fremlejeperiode (start- & slutdato)
  • Email på fremlejetager og fremlejegiver
  • Månedlig leje
  • Eventuelt depositum


Der kan anvendes en godkendt standardlejekontrakt, en kontrakt, som parterne selv udarbejder eller PKS' fremlejekontrakt, som du finder under blanketter. Eventuelle tillæg eller særlige forhold kan indsættes i kontrakten eller som et simpelt tillæg til kontrakten. Husk, at aftalen om fremleje skal godkendes af PKS.

Dokumentation for hvad fremlejegivers begrundelse (studiedokumentation for studiet i fremlejeperioden, lægeerklæring eller andet) for fremlejen er samt studiedokumentation for hvad fremlejetager, skal studere i Danmark skal indsendes, sammen med fremlejekontrakten, for at PKS kan godkende fremlejeforholdet.
Dokumentationen må ikke være mere end to måneder gammel, ved fremlejeforholdets start. I dokumentationen skal der som minimum være en startdato og også gerne en slutdato.