Fremleje

Beboere har ret til at fremleje deres kollegieværelse i op til 6 måneder, såfremt beboeren skal på praktikophold, studieophold eller lignende. Fremleje er som udgangspunkt et mellemværende mellem fremlejegiver og fremlejetager og PKS har som administrator/udlejer intet forhold til fremlejetager.

For at kunne fremleje et værelse skal du være under uddannelse på en SU-berettiget uddannelse eller have en uddannelsesaftale, fx lærlingeuddannelse, og i øvrigt være under 30 år gammel ved fremlejens begyndelse. Som udgangspunkt er det ikke et krav, at fremlejetager skal være skrevet op på PKS' venteliste for at kunne fremleje.

Ønsker du dog at søge fremleje via PKS, er du nødsaget til at skrive dig op på www.pks.dk for at få adgang til 'Min side', hvorfra du kan søge fremleje. Vi har ene og alene ønsket at oprette et forum, hvor fremlejegiver og fremlejetager nemmere kan finde hinanden. Aftale om fremleje forbliver således en sag mellem fremlejegiver og fremlejetager, men aftalen er dog først gyldig, når PKS har godkendt denne.

Fremlejergivers ansvar
Fremlejegiver skal være opmærksom på, at denne er ansvarlig for skader forårsaget af fremlejetager – hvad enten disse er forårsaget på lejemålet eller øvrige bygningsdele / bygninger. Fremlejegiver er ligeledes ansvarlig for fremlejetagers eventuelle overtrædelse af kollegiets husorden, ligesom fremlejegiver er ansvarlig for, at betaling af husleje foretages rettidigt. Det er i øvrigt også fremlejegivers ansvar, at PKS modtager en kopi af fremlejekontrakten.

Depositum
Lejer må gerne opkræve et depositum, som i så fald skal noteres i fremlejekontrakten.

Fremlejens varighed
Et fremlejeforhold på de PKS administrerede kollegier må maksimalt vare 6 måneder. Såfremt der opstår en sag, hvor der ønskes fremleje i en længere periode, skal fremlejegiver søge dispensation hos PF’s Indstillingsudvalg. Procedure for ansøgning findes her.

Hvis du er fremlejetager på G.A. Hagemans Kollegiet, kan du maximalt fremleje et værelse i tre måneder.

Fremlejekontrakt
Der kan anvendes en godkendt standardlejekontrakt, en kontrakt, som parterne selv udarbejder eller PKS' fremlejeaftale, som du finder under blanketter. Eventuelle tillæg eller særlige forhold kan indsættes i kontrakten eller som et simpelt tillæg til kontrakten. Husk, at aftalen om fremleje skal godkendes af PKS.

Dokumentation for hvad fremlejegivers begrundelse (studiedokumentation for studiet i fremlejeperioden, lægeerklæring eller andet) for fremlejen er samt studiedokumentation for hvad fremlejetager, skal studere i Danmark skal indsendes, sammen med fremlejekontrakten, for at PKS kan godkende fremlejeforholdet.
Dokumentationen må ikke være mere end to måneder gammel, ved fremlejeforholdets start. I dokumentationen skal der som minimum være en startdato og også gerne en slutdato.

Formidling af kontakt
Du kan søge efter studerende, der enten ønsker at fremleje deres værelse eller studerende, der søger et værelse til fremleje ved at logge dig ind på 'Min side' eller også kan du tage kontakt til det enkelte kollegies ansvarlige for fremleje på nedenstående mails.

 P. O. Pedersen Kollegiet fremleje@pop.dk 
 Professor Ostenfeld Kollegiet fremleje@ostenfeld.dk 
 Kampsax Kollegiet http://kampsax.dtu.dk/fremlejeguide