Afslag på tilbud

Hvis du afslår et tilbud om et kollegieværelse, får du 30 dages karantæne. Det betyder, at du de næste 30 dage ikke vil modtage tilbud, idet din status bliver ændret fra aktiv til passiv søgende. Efter de 30 dages karantæne skal du selv sørge for at ændre din status fra passiv til aktiv søgende. Du kan ændre din status ved at logge på 'Min side'.

Du har ret til at afvise tilbud to gange, men du vil blive slettet fra ventelisten, hvis du afviser det 3. tilbud, da dette vil indikere, at du ikke er interesseret i et kollegieværelse.

Manglende svar
Når du modtager et tilbud, er det vigtigt, at du husker at svare på det. Undlader du at svare, betragtes det manglende svar som et afslag af tilbuddet, hvilket medfører 30 dages karantæne. Undlader du at svare to gange, vil du blive slettet fra ventelisten, da dette vil indikere, at dit manglende svar skyldes, at du ikke er interesseret i et værelse.

Annullering af kontrakt
Hvis du har accepteret et tilbud og fået tilsendt kontrakten og efterfølgende afslår kontrakten vil din anciennitet blive slettet, hvilket betyder du blive placeret nederst i den prioritetsgruppe du tilhører.