Accept af tilbud

Hvis du har modtaget et tilbud om et kollegieværelse, som du har accepteret, vil du inden for en uge modtage en mail fra os. Denne mail indeholder lejekontrakt, brugererklæring samt et følgebrev med nyttig information.

Du skal underskrive lejekontrakt og brugererklæring med dit NemID, hvorefter dokumenterne automatisk sendes retur til PKS. Når du har underskrevet lejekontrakten og brugererklæringen, skal du betale depositum samt første måneds husleje, hvilket kun er muligt på kollegiets girokonto, som oplyses i følgebrevet. Der kan ikke betales kontant!

Når vi har modtaget den underskrevne lejekontrakt og registreret, at du har indbetalt depositum, underskriver vi lejekontrakten med vores NemID, hvorefter genparten (lejekontrakt med vores underskrift) automatisk sendes til din mail. Når vi har underskrevet lejekontrakten, betragtes du som lejer af kollegieværelset.

Sammen med genparten modtager du et brev, som oplyser dig om, hvor og hvornår du kan afhente nøgler til dit nye lejemål. Nøgler afhentes ved kollegiets inspektør og inspektøren har typisk kontor på selve kollegiet eller på et kollegie i nærheden . Du kan finde kontaktdetaljer for inspektøren på netop det kollegie, som skal flytte ind på ved at klike her

Annullering af kontrakt
Hvis du har accepteret et tilbud og fået tilsendt kontrakten og efterfølgende afslår kontrakten vil din anciennitet blive slettet, hvilket betyder du blive placeret nederst i den prioritetsgruppe du tilhører.