Økonomi

Når du som beboerrådsmedlem betaler for forplejning eller andet i forbindelse med dit virke som beboerrådsmedlem, skal du huske at gemme kvittering/faktura (herefter kaldet bilag), idet du naturligvis får pengene refunderet.

Dette foregår ved, at du beder beboerrådsformanden skrive under på bilaget/bilagene, samt notere i hvilken forbindelse udlægget er foretaget. Herefter skal du aflevere bilaget/bilagene til PKS' bogholder, som vil sørge for at overføre beløbet til din konto, hvorfor du også skal huske at notere dit kontonummer. 

Du kan vælge at aflevere bilagene fysisk på PKS Administrationskontor (Anker Engelunds Vej 1, bygning 101E, 2800 Kgs. Lyngby - på 1. sal ved S-huset) eller indscanne og sende det/dem på pks@pks.dk.