Undgå store regninger

I forbindelse med fraflytning opstår typisk spørgsmålet om, i hvilken stand du skal aflevere lejemålet til udlejer, og hvad udlejer har krav på at få dækket af istandsættelsesudgifter. Udgangspunktet for dine forpligtelser vil være, hvad der konkret fremgår af din lejekontrakt, samt i hvilken stand du overtog lejemålet. Derfor foretages et såkaldt fraflytningssyn, som har til formål at dokumentere lejemålets stand, samt at fastslå om/hvad du eventuelt skal betale for af de forhold, der eventuelt skal sættes i stand. Læs mere om dette under 'Fraflytningssyn'.

Et fraflytningssyn kan resultere i en stor regning til dig, hvis du ikke har behandlet værelset ordentligt eller du ikke har ryddet og rengjort værelset tilstrækkeligt. Vi vil helst undgå at sende dig en stor regning og bringer derfor her nogle råd, som kan hjælpe dig med at undgå en ubehagelig flytteopgørelse.

Manglende rengøring
Mange beboere modtager en regning for manglende rengøring, selvom de har gjort rent. Den fejltagelse som hyppigst begås er, at badeværelset efterlades med kalk på gulv, vægge, vask og kumme. Derfor er det en god idé at spørge inspektøren til råds, da de har stort kendskab til, hvor du skal være ekstra omhyggelig, hvad der hyppigst glemmes, hvordan der skal rengøres, hvordan kalk fjernes mv. Se eksempler på manglende rengøring her.


Misligholdelse
I lejeloven skelnes der mellem 'almindeligt slid og ælde' og 'misligholdelse'. Er der tale om almindeligt slid og ælde, vil du ikke blive opkrævet for eventuel udbedring, mens du vil blive opkrævet for udbedring, såfremt der er tale om misligholdelse. Hvis der eksempelvis slides igennem lakken på gulvet, vil der være tale om misligholdelse - også selvom det antages, at slitagen blot er opstået som følge, at du har boet i lejemålet længe. For at undgå en regning i sådan et tilfælde skal du sørge for, at henvende dig til kollegiets inspektør så snart, at gulvet begynder at se slidt ud. Inspektøren vil så vejlede dig i hvordan du behandler gulvet for at undgå, at der slides igennem lakken.

Indvendig vedligeholdelse
Da du som lejer har den indvendige vedligeholdelsespligt, skal du sørge for, at bygningsdelene afleveres i samme stand som ved modtagelsen. Den indvendige vedligeholdelse omfatter maling, hvidtning, tapetsering og gulvbehandling.