Tidlig fraflytning

Som lejer kan du i reglen fraflytte, når du ønsker det. Dog har du et opsigelsesvarsel på 7 uger fra den dag, hvor PKS bekræfter modtagelsen af din opsigelse og frem til den nærmeste udgang af en måned. Det betyder, at du skal betale husleje i denne hæftelsesperiode, selvom du eventuelt er flyttet ud. Dog ophører din hæftelsesperiode, så snart lejemålet er genudlejet.

Ønsker du at fraflytte lejemålet i håb om, at lejemålet kan genudlejes hurtigt, skal du først og fremmest udfylde en opsigelsesblanket, hvor du bl.a. skal vælge om du ønsker at fraflytte den 15. eller den 1. i en måned. Blanketten skal sendes/afleveres til PKS.

Når du har sendt/afleveret opsigelsen, PKS sende dig en accept af din opsigelse, hvor der samtidig en indkaldelse til et fraflytningssyn. Efter fraflytningssynet vil inspektøren iværksætte klargøring af lejemålet.

Når inspektøren har klargjort lejemålet til genudlejning, vil PKS forsøge at genudleje lejemålet til den nærmeste 1. eller 15. i en måned. Hvis det lykkes at genudleje lejemålet inden for hæftelsesperioden kan det betyde, at du sparer en halv eller en hel måneds husleje, men hvis det ikke lykkes at genudleje lejemålet inden for hæftelsesperioden, hæfter du for huslejen i hele perioden (7 uger frem til den nærmeste udgang af en måned). 

Når vi har lange ventelister plejer det at kunne lade sig gøre at genudleje lejemålet hurtigt, men vi kan ikke garantere, at det kan lade sig gøre hver gang.