Opsigelse

På alle af kollegierne, som administreres af PKS, er der 7 ugers opsigelsesvarsel til udgangen af en måned.

Det betyder, at du hæfter for betaling af husleje 7 uger fra den dag, hvor du opsiger lejemålet og til nærmeste udgang af en måned.

For at gøre processen mere fleksibel kan lejemålet både fraflyttes den 15. i en måned og den sidste dag i en måned. I nogle tilfælde vil det betyde, at klargøringen af dit lejemål kan påbegyndes tidligere, og at lejemålet således kan udlejes hurtigere, hvorved du potentielt kan spare en halv eller en hel måneds husleje.

PKS skal have din opsigelse, senest den 10. i måneden før fraflytning, ellers kan det risikeres du skal betale for en måned mere.


Opsigelsens gyldighed
Som noget nyt kan du opsige dit værelse via på 'Min side' og underskrive med dit Nemid. Du kan dog også fortsat anvende PKS’ opsigelsesblanket, som du kan finde ved at klikke her. Husk at underskrive opsigelsesblanketten. Ved opsigelse af lejemål, der bebos af 2 personer, skal begge opsige via 'Min side' eller begge skrive under på opsigelsen.

Såfremt du vælger at anvende opsigelsesblanketten kan du sende denne elektronisk (pr. mail), med brevpost eller aflevere den personligt. Opsigelsen er dog først gyldig, når vi pr. mail har bekræftet modtagelsen af din opsigelse. I mailen med bekræftelsen modtager du alle nødvendige informationer vedrørende fraflytning af lejemålet. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at ajourføre din mailadresse under ’Min side’, samt at du læser de skrivelser, som vi sender.


Fraflytning
I forbindelse med opsigelse af dit lejemål, skal du være opmærksom på, at du skal flytte ud 14 dage før den dato, som du har opsagt lejemålet til.

Har du eksempelvis opsagt dit lejemål til den 31. august, skal du være fraflyttet senest 14 dage før, men du kan også vælge at fraflytte allerede den 1. august, hvis du ønsker det. Det giver inspektøren mulighed for at igangsætte klargøring tidligere, hvilket kan bevirke, at vi kan udleje lejemålet tidligere, og at du måske kan spare en halv måneds husleje. Den konkrete fraflytningsdato står i det brev du modtager fra PKS´administration.

Du kan læse mere om at fraflytte tidligere ved at klikke her.