Medielicens

Ifølge Licensbekendtgørelsen skal der betales licens for tv, computere, mobiltelefoner, tablets og andre enheder, der kan modtage og gengive billedprogrammer eller – tjenester via internet eller radiobølger (tv-tunere).

Licenspligt - værelse
Den enkelte beboer er licenspligtig i forhold til sit eget værelse og de færreste kan undsige sig pligten til at betale licens, da de fleste kollegianere har internetadgang og mindst ét af ovenstående apparater.

Licenspligt – fælleskøkken/-stue eller lignende
Såfremt brugerne af det pågældende fællesrum eksempelvis har købt et tv i fællesskab og det antages, at de alle er licenspligtige og betaler deres licens, skal brugerne af fællesrummet ikke betale yderligere licens for apparatet i fællesrummet.

Antages det, at det kun er en enkelt beboer, som har ansvaret for tv’et i fællesrummet, er denne beboer licenspligtig – dog skal beboeren udelukkende betale licens for dette tv, såfremt beboeren ikke i forvejen betaler licens på baggrund af sit kollegieværelse.

Det er i øvrigt underordnet om apparatet er ejet, lejet, lånt eller opstillet på prøve og benyttelsen af apparatet, herunder hvilke kanaler, websteder eller tjenester, som indehaver/bruger af apparatet benytter, er uden betydning. Med andre ord er det meget svært at undsige sig licenspligt – medmindre der er tale om pensionister, blinde og stærkt svagtseende personer, som har fået bevilget nedsat licenspligt.

Tilmeld licens her.

Licensinspektørens adgang
Licensbekendtgørelsen giver licensinspektører ret til at foretage licenskontroller og i forbindelse med sådanne kontroller, kan licensinspektøren tilmelde en husstand som licenspligtig, hvis det konstateres, at husstanden er indehaver eller bruger af et licenspligtigt apparat. I forbindelse med licenskontrol har licensinspektøren ret til at betræde fællesarealer, såsom kollegiegange og opgange, men licensinspektøren må ikke overskride dørtærsklen eller komme inden for en bolig.