Krav om studieaktivitet

For at kunne bo på kollegium er det et ufravigeligt krav, at du er studerende, hvilket undersøges i forbindelse med den årlige Studieaktivitetsundersøgelse.

Undersøgelsen foretages og behandles af Polyteknisk Forenings IndstillingsUdvalg (PFIU), som giver PKS besked om, hvem der ikke har været i stand til at dokumentere studieaktivitet og peger således på, hvem der skal opsiges.

Dokumentation
Hvis du ikke kan dokumentere, at du er studieaktiv, kan dit lejemål ifølge Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 500 af 26. juni 1991 opsiges, da PKS som administrator ved lov er forpligtet til at opsige lejemål, hvor lejeren ikke har dokumenteret sin studieaktivitet. Det er derfor vigtigt, at du vedhæfter dokumentation for din studieaktivitet i din besvarelse. Som dokumentation for din studieaktivitet kræves et dokument fra dit studiested, som bekræfter, at du fortsat er studerende.

Kravet til dokumentet som uploades er, at der skal være en startdato og en slutdato på din uddannelse. Dokumentet skal naturligvis også være læseligt. De fleste studiesteder udleverer en såkaldt studiebekræftelse, når de studerende beder om det, mens det på andre studiesteder er muligt for den studerende at finde en studiebekræftelse ved at logge sig på studiets hjemmeside.

DTU-studerende kan logge sig på DTU Inside og finde 'Studiebekræftelsen' under 'Værktøjskasse', 'Karakterer', 'Officielle udskrifter'

Aktivering
Inden Studieaktivitetsundersøgelsen aktiveres, vil du modtage information om dette på den e-mailadresse, som du har oplyst i vores system. Husk at opdatere dine data på ’Min side’, såfremt disse skulle have ændret sig. Har du spørgsmål til Studieaktivitetsundersøgelsen, bedes du rette henvendelse til Polyteknisk Forenings IndstillingsUdvalg på mail: iup@pf.dk