Krav om studieaktivitet

For at kunne bo på kollegium er det et ufravigeligt krav, at du er studerende, hvilket undersøges i forbindelse med den årlige Studieaktivitetsundersøgelse. Undersøgelsen foretages og behandles af Polyteknisk Forenings IndstillingsUdvalg (PFIU), som giver PKS besked om, hvem der ikke har været i stand til at dokumentere studieaktivitet og peger således på, hvem der skal opsiges.


Dokumentation
Hvis du ikke kan dokumentere, at du er studieaktiv, kan dit lejemål ifølge Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 500 af 26. juni 1991 opsiges, da PKS som administrator ved lov er forpligtet til at opsige lejemål, hvor lejeren ikke har dokumenteret sin studieaktivitet. Det er derfor vigtigt, at du vedhæfter dokumentation for din studieaktivitet i din besvarelse.

Som dokumentation for din studieaktivitet kræver Indstillingsudvalget et dokument fra dit studiested, som bekræfter, at du fortsat er studerende. Kravet til dokumentet der sendes til Indstillingsudvalget, er at der skal være en startdato og en slutdato. Dokumentet skal naturligvis også være læseligt.

De fleste studiesteder udleverer en såkaldt studiebekræftelse, når de studerende beder om det, mens det på andre studiesteder er muligt for den studerende at finde en studiebekræftelse ved at logge sig på studiets hjemmeside.

DTU-studerende kan logge sig på CampusNet og finde studiebekræftelsen under 'Karakterer', 'Officielle udskrifter'


Online Studieaktivitetsundersøgelse
I år lancerer PKS en online løsning til Studieaktivitetsundersøgelsen med en klar målsætning om, at det skal være nemmere for studerende at gennemføre undersøgelsen og samtidig være nemmere for IndstillingsUdvalget at udføre sagsbehandling med henblik på, at alle parter oplever, at undersøgelsen gennemføres smidigere og hurtigere end tidligere.

Har du spørgsmål til Studieaktivitetsundersøgelsen, bedes du rette henvendelse til Polyteknisk Forenings IndstillingsUdvalg på mail: iup@pf.dk