Klagevejledning - fraflytningssyn/flytteopgørelse

Hvis du er utilfreds med et fraflytningssyn eller en flytteopgørelse, kan du indbringe sagen for PKS' administration. Dette skal ske skriftligt på mail (pks@pks.dk) med en præcisering af, hvad du klager over. Husk at vedlægge eventuel dokumentation.


Efter modtagelsen af din klage vil en af PKS' boligkonsulenter behandle sagen i samråd med den inspektør, som kender sagen. Når sagen er færdigbehandlet, vil boligkonsulenten pr. mail informere dig om sagens afgørelse, samt give dig en forklaring på det/de forhold, som du klager over.


Skulle du herefter fortsat være utilfreds med afgørelsen, henvises du til Beboerklagenævnet, der er et kommunalt organ, som behandler klagesager i forbindelse med lejeboliger. Du finder Beboerklagenævnets kontakt oplysninger ved at søge på den pågældende kommunes hjemmeside. Efter endt sagsbehandling modtager sagens parter skriftlig meddelelse om afgørelsen.


Skulle du også være utilfreds med Beboerklagenævnets afgørelse, kan du indbringe sagen for Retten.