Indflytningssyn

I forbindelse med din (ny lejers) indflytning, har vi som udlejer pligt til at udføre indflytningssyn, hvor lejemålet gennemgås sammen med dig med henblik på at notere lejemålets stand i en såkaldt indflytningsrapport. Inspektøren vil efter endt flyttesyn bede dig underskrive indflytningsrapporten på inspektørens tablet, da inspektøren skal kunne dokumentere, at du har deltaget under synet. Dermed betyder underskriften ikke andet end, at du kvitterer for, at du har deltaget i flyttesynet.

Er du ikke enig i det, som inspektøren har anført i indflytningsrapporten eller opdager du efterfølgende fejl eller mangler, skal du huske at gøre skriftlig indsigelse imod dette senest 14 dage fra lejeforholdets begyndelse, hvilket vil sige senest 14 dage efter den dato, som står anført på din lejekontrakt. Du gør indsigelse ved at klikke på et link, som automatisk sendes til din mailadresse efter endt flyttesyn. Du skal være opmærksom på, at linket kun er aktivt i 14 dage.

Hvis du har gjort indsigelser, vil inspektøren vurdere disse og tage stilling til om de skal udbedres og eventuel hvornår dette skal ske eller om der ikke gøres noget ved forholdene. Dette foregår digitalt og du vil modtage en notifikation, når inspektøren har foretaget vurderingen.


Lejer flytter ind senere
Det sker især i sommermånederne, at lejere flytter ind senere end datoen for lejeforholdets begyndelse, og at lejere dermed ikke afhenter nøgler til deres lejemål ved lejeforholdets begyndelse. I sådanne tilfælde vil kollegiets inspektør rette henvendelse til lejeren og indkalde denne til et flyttesyn hurtigst muligt, idet inspektøren under alle omstændigheder skal foretage et indflytningssyn.

Er du som ny lejer forhindret i at deltage, skal du være opmærksom på, at inspektøren foretager et syn af dit værelse uden din deltagelse, hvorefter han vil sende indflytningsrapporten til den mailadresse, som du har oplyst i vores system. For god ordens skyld gøres du opmærksom på, at du fortaber din ret til at gøre indsigelse, når der er gået 14 dage fra lejeforholdets begyndelse.

Ofte er det således, at en lejer, som kommer langvejs fra først møder op på kollegiet omkring studiestart, hvilket betyder, at lejemålet har stået ubeboet hen i noget tid. I sådanne tilfælde er lejere ofte overraskede over, at lejemålet er støvet, og at toiletkummen er tilkalket, men det er vores erfaring, at det sker relativt hurtigt, når lejemål står ubeboet hen. Inspektøren har klargjort lejemålet til datoen for lejeforholdets begyndelse og gør derefter ikke mere ved det. Derfor må du forvente, at lejemålet kan være støvet, og at kummen kan være kalket lidt til, såfremt du flytter ind et stykke tid efter lejeforholdets begyndelse.