Indflytningssyn

I forbindelse med din (ny lejers) indflytning, har vi som udlejer pligt til at udføre indflytningssyn, hvor lejemålet gennemgås sammen med dig med henblik på at notere lejemålets stand i en såkaldt indflytningsrapport. Inspektøren vil bede dig underskrive indflytningsrapporten, da han skal kunne dokumentere, at du har deltaget under synet. Dermed betyder underskriften ikke andet end, at du kvitterer for modtagelsen af indflytningsrapporten.

Er du ikke enig i det, som inspektøren har anført i indflytningsrapporten, skal du huske at gøre skriftlig indsigelse imod dette senest 14 dage fra lejeforholdets begyndelse, hvilket vil sige senest 14 dage efter den dato, som står anført på din lejekontrakt. Det skal igen understreges, at din underskrift af indflytningsrapporten ikke betyder, at du er enig i det, som inspektøren har anført, men alene at du har deltaget under synet.

Senest 14 dage efter modtagelsen af din indsigelse skal inspektøren have foretaget et nyt syn, hvor de forhold som du eventuelt har påpeget, skal gennemgås. Under gennemgangen vurderer inspektøren, hvorvidt han er enig i de påpegede forhold, samt om disse skal udbedres eller blot noteres i indflytningsrapporten, således at forholdene ikke belaster dig, når du skal fraflytte. 

Lejer flytter ind senere
Det sker især i sommermånederne, at lejere flytter ind senere end datoen for lejeforholdets begyndelse, og at lejere dermed ikke afhenter nøgler til deres lejemål ved lejeforholdets begyndelse. I sådanne tilfælde vil kollegiets inspektør rette henvendelse til lejeren og indkalde denne til et flyttesyn hurtigst muligt, idet inspektøren under alle omstændigheder skal foretage et indflytningssyn.

Er du som ny lejer forhindret i at deltage, skal du være opmærksom på, at inspektøren foretager et syn af dit værelse uden din deltagelse, hvorefter han vil sende indflytningsrapporten til den mailadresse, som du har oplyst i vores system. For god ordens skyld gøres du opmærksom på, at du fortaber din ret til at gøre indsigelse, når der er gået 14 dage fra lejeforholdets begyndelse.

Ofte er det således, at en lejer, som kommer langvejs fra først møder op på kollegiet omkring studiestart, hvilket betyder, at lejemålet har stået ubeboet hen i noget tid. I sådanne tilfælde er lejere ofte overraskede over, at lejemålet er støvet, og at toiletkummen er tilkalket, men det er vores erfaring, at det sker relativt hurtigt, når lejemål står ubeboet hen. Inspektøren har klargjort lejemålet til datoen for lejeforholdets begyndelse og gør derefter ikke mere ved det. Derfor må du forvente, at lejemålet kan være støvet, og at kummen kan være kalket lidt til, såfremt du flytter ind et stykke tid efter lejeforholdets begyndelse.