Fremlejegiver

Du har ret til at fremleje dit kollegieværelse i op til 6 måneder, såfremt du skal på praktikophold, studieophold eller lignende. Du skal dog være opmærksom på, at ansvaret for, at huslejen betales og husordenen overholdes er dit, selvom du ikke opholder dig på kollegiet. Det betyder bl.a., at du hæfter for manglende betaling og eventuel misligholdelse.

På G.A. Hagemanns Kollegiet, kan du dog kun fremleje dit værelse i tre måneder.

Fremleje administreres enten af det enkelte kollegies beboerråd eller af en såkaldt fremlejemand på kollegiet. Beboerråd eller fremlejemand hjælper typisk til med udfærdigelse af fremlejekontrakt og lign., ligesom de hjælper med at formidle kontakten mellem beboeren, der ønsker at fremleje sit værelse (fremlejegiver) og den studerende, som søger at fremleje et kollegieværelse (fremlejetager).

Derudover kan du her på hjemmesiden under 'Min side' se eventuelle opslag fra studerende, som enten søger at fremleje deres kollegieværelse eller studerende, som søger at fremleje et kollegieværelse. PKS har ønsket at oprette et forum, hvor fremlejegiver og fremlejetager nemmere kan finde hinanden. Aftale om fremleje forbliver således en sag mellem fremlejegiver og fremlejetager, men aftalen er dog først gyldig, når PKS har godkendt denne.

Ved indgåelse af fremleje, skal du (fremlejegiver) og den/de studerende, som skal fremleje dit værelse/lejlighed (fremlejetager/e), indgå en skriftlig aftale (fremlejekontrakt) om fremleje. Ved udarbejdelse af fremlejekontrakt, skal du/i huske at indføre forhold, der har betydning for fremlejen, såsom:        

  • Depositum
  • Møblering af værelse
  • Opsigelsesperiode
  • Rengøring

Fremlejekontrakten er en aftale mellem dig og fremlejetager - dog er aftalen først gyldig, når PKS har modtaget kopi af fremlejekontrakten og godkendt den. En godkendt fremlejekontrakt skal indeholde:

  • Værelsesnummer
  • Navn på såvel fremlejetager som fremlejegiver
  • Fremlejeperiode (start- & slutdato)
  • Email på fremlejetager og fremlejegiver
  • Månedlig leje
  • Eventuelt depositum


Det skal understreges, at fremlejekontrakten SKAL godkendes af PKS, og at det er fremlejegivers ansvar, at dette bliver gjort - selvom beboerråd eller fremlejemand skulle være involveret i sagen. Du kan finde en fremlejekontrakt her. Husk, at aftalen om fremleje skal godkendes af PKS.

Dokumentation for hvad fremlejegivers begrundelse (studiedokumentation for studiet i fremlejeperioden, lægeerklæring eller andet) for fremlejen er samt studiedokumentation for hvad fremlejetager, skal studere i Danmark skal indsendes, sammen med fremlejekontrakten, for at PKS kan godkende fremlejeforholdet.
Dokumentationen må ikke være mere end to måneder gammel, ved fremlejeforholdets start. I dokumentationen skal der som minimum være en startdato og også gerne en slutdato.