Fremleje

Lejere har ret til at fremleje deres kollegieværelse i op til 6 måneder, såfremt de skal på praktikophold, studieophold eller lignende. Fremleje er som udgangspunkt et mellemværende mellem fremlejegiver (lejeren) og fremlejetager og PKS har som administrator/udlejer intet forhold til fremlejetager. Fremleje administreres på det enkelte kollegie enten af en såkaldt fremlejemand eller af beboerrådet.

Finder du en fremlejetager, skal du være opmærksom på, at vedkomne skal være under uddannelse på en SU-berettiget uddannelse eller have en uddannelsesaftale, fx lærlingeuddannelse, og i øvrigt være under 30 år gammel ved fremlejens begyndelse. Som udgangspunkt skal fremlejetager ikke være skrevet op på PKS' venteliste for at kunne fremleje.

Ønsker en studerende dog at søge fremleje via PKS, er denne nødsaget til at skrive sig op på www.pks.dk for at få adgang til 'Min side', hvorfra vedkomne kan søge fremleje. Vi har ene og alene ønsket at oprette et forum, hvor fremlejegiver og fremlejetager nemmere kan finde hinanden. Aftale om fremleje forbliver således en sag mellem fremlejegiver og fremlejetager, men aftalen er dog først gyldig, når PKS har godkendt denne.

Fremlejergivers ansvar
Fremlejegiver skal være opmærksom på, at denne er ansvarlig for skader forårsaget af fremlejetager – hvad enten disse er forårsaget på lejemålet eller øvrige bygningsdele / bygninger. Fremlejegiver er ligeledes ansvarlig for fremlejetagers eventuelle overtrædelse af kollegiets husorden, ligesom fremlejegiver er ansvarlig for, at betaling af husleje foretages rettidigt. Det er i øvrigt også fremlejegivers ansvar, at udlejer (PKS) modtager en kopi af fremlejekontrakten.

Depositum
Du må som fremlejegiver gerne opkræve et depositum, som i så fald skal noteres i fremlejekontrakten.

Fremlejens varighed
Et fremlejeforhold på de PKS administrerede kollegier må maksimalt vare 6 måneder. Såfremt du som fremlejegiver ønsker at fremleje i en længere periode, skal du søge dispensation hos PF’s Indstillingsudvalg. Procedure for ansøgning findes her.

Fremlejekontrakt
Der kan anvendes en godkendt standardlejekontrakt, en kontrakt, som parterne selv udarbejder eller PKS' fremlejekontrakt, som du finder under blanketter. Eventuelle tillæg eller særlige forhold kan indsættes i kontrakten eller som et simpelt tillæg til kontrakten. Husk, at aftalen om fremleje skal godkendes af PKS.

Formidling af kontakt
Du kan komme i kontakt med det enkelte kollegies ansvarlige for fremleje på nedenstående mails.

Du kan også søge efter studerende, der enten ønsker at fremleje deres værelse eller studerende, der søger et værelse til fremleje ved at klikke her:

 P. O. Pedersen Kollegiet fremleje@pop.k-net.dk 
 Paul Bergsøe Kollegiet fremleje@pbk.dk 
 Professor Ostenfeld Kollegiet   fremleje@ostenfeld.dk 
 Kampsax Kollegiet http://kampsax.dtu.dk/fremlejeguide 
 Villum Kann Rasmussen Kollegiet                                    fremleje@vkr.dk 
 William Demant Kollegiet fremleje@wdk.dk 
 Trørød Kollegiet raadet@tkol.dk