Fremleje

Lejere kan anmode om at fremleje deres kollegieværelse i op til 6 måneder, såfremt de skal på studierelevant praktik- eller studieophold samt sygeorlov. Det er dog et krav, du har været lejer på kollegiet i minimum 6 måneder. Fremleje er som udgangspunkt et mellemværende mellem fremlejegiver (lejeren) og fremlejetager og PKS har som administrator/udlejer intet forhold til fremlejetager.

Finder du en fremlejetager, skal du være opmærksom på, at vedkomne skal være under uddannelse på en SU-berettiget uddannelse eller have en uddannelsesaftale, fx lærlingeuddannelse, og i øvrigt være under 30 år gammel ved fremlejens begyndelse. Som udgangspunkt skal fremlejetager ikke være skrevet op på PKS' venteliste for at kunne fremleje.

Ønsker en studerende dog at søge fremleje via PKS, er denne nødsaget til at skrive sig op på www.pks.dk for at få adgang til 'Min side', hvorfra vedkomne kan søge fremleje. Vi har ene og alene ønsket at oprette et forum, hvor fremlejegiver og fremlejetager nemmere kan finde hinanden. Aftale om fremleje forbliver således en sag mellem fremlejegiver og fremlejetager, men aftalen er dog først gyldig, når PKS har godkendt denne.

Fremlejergivers ansvar
Fremlejegiver skal være opmærksom på, at denne er ansvarlig for skader forårsaget af fremlejetager – hvad enten disse er forårsaget på lejemålet eller øvrige bygningsdele / bygninger. Fremlejegiver er ligeledes ansvarlig for fremlejetagers eventuelle overtrædelse af kollegiets husorden, ligesom fremlejegiver er ansvarlig for, at betaling af husleje foretages rettidigt. Det er i øvrigt også fremlejegivers ansvar, at udlejer (PKS) modtager en kopi af fremlejekontrakten.

Depositum
Du må som fremlejegiver gerne opkræve et depositum, som i så fald skal noteres i fremlejekontrakten.

Fremlejens varighed
Et fremlejeforhold på de PKS administrerede kollegier må maksimalt vare 6 måneder. Såfremt du som fremlejegiver ønsker at fremleje i en længere periode, skal du søge dispensation hos PF’s Indstillingsudvalg. Procedure for ansøgning findes her.

Hvis du er fremlejegiver på G.A. Hagemans Kollegiet, kan du maximalt fremleje dit værelse i tre måneder. Hvis du vil søge dispensation for denne regel, skal du søge hos PKS.

Fremlejekontrakt
Der kan anvendes en godkendt standardlejekontrakt, en kontrakt, som parterne selv udarbejder eller PKS' fremlejekontrakt, som du finder under blanketter. Eventuelle tillæg eller særlige forhold kan indsættes i kontrakten eller som et simpelt tillæg til kontrakten. Husk, at aftalen om fremleje skal godkendes af PKS.

Dokumentation for hvad fremlejegivers begrundelse (studiedokumentation for studiet i fremlejeperioden, lægeerklæring eller andet) for fremlejen er samt studiedokumentation for hvad fremlejetager, skal studere i Danmark skal indsendes, sammen med fremlejekontrakten, for at PKS kan godkende fremlejeforholdet.
Dokumentationen må ikke være mere end to måneder gammel, ved fremlejeforholdets start. I dokumentationen skal der som minimum være en startdato og også gerne en slutdato.

Formidling af kontakt
Du kan komme i kontakt med det enkelte kollegies ansvarlige for fremleje på nedenstående mails.

Du kan også søge efter studerende, der enten ønsker at fremleje deres værelse eller studerende, der søger et værelse til fremleje ved at logge ind på Min side.

 P. O. Pedersen Kollegiet fremleje@pop.dk 
 Kampsax Kollegiet http://kampsax.dtu.dk/fremlejeguide 
 Professor Ostenfeld Kollegiet   fremleje@ostenfeld.dk