Fraflytningssyn

Når du har opsagt dit lejemål, vil du modtage en bekræftelse af opsigelsen pr. mail. Sammen med bekræftelsen modtager du bl.a. oplysninger om tidspunkt for fraflytningssynet.

I forbindelse med opsigelsen af dit lejemål opstår typisk spørgsmålet om, i hvilken stand du skal aflevere lejemålet til udlejer, og hvad udlejer har krav på at få dækket af istandsættelsesudgifter. Udgangspunktet for dine forpligtelser vil være, hvad der konkret fremgår af din lejekontrakt, samt i hvilken stand du overtog lejemålet.

Derfor foretages et såkaldt fraflytningssyn, som har til formål at dokumentere lejemålets stand samt at fastslå om/hvad du eventuelt skal betale for af de forhold, der eventuelt skal sættes i stand.

Fraflytningssynet afsluttes med, at du modtager en kopi af flytterapporten, som du skal underskrive. Som det vil fremgå af flytterapporten, tjener din underskrift alene som kvittering for, at du har modtaget flytterapporten, og dermed er underskriften hverken udtryk for, at du accepterer eller forpligter dig til noget.

Hvis du ikke deltager i fraflytningssynet, sendes flytterapporten til din mail.

Flytterapporten
Udlejer har pligt til at udarbejde en flytterapport, som oplyser om hvilken istandsættelse, der skal foretages af lejemålet. Udlejer har dog ikke pligt til at oplyse pris på istandsættelsen straks efter fraflytningssynet, da der ofte skal indhentes priser. Såfremt inspektøren kender prisen på udbedringen kan prisen noteres, men da istandsættelser kan blive dyrere end først antaget tillader lejeloven, at et eventuelt prisoverslag kan stige med højst 10 %. Senest 14 dage fra fraflytningssynet skal udlejer have opgjort kravet og fremsendt det til lejer.