Depositum

Inden du kan få udleveret nøgler og flytte ind i dit nye lejemål, skal du have indbetalt depositum samt første måneds husleje. Depositummet udgør 3 måneders husleje. Depositummet er en sikkerhedsstillelse for, at du kan dække de udgifter, der er forbundet med din fraflytning, idet dit værelse skal afleveres i samme stand, som det blev modtaget.

Får jeg mit depositum tilbage?
Din første indbetaling består som nævnt af depositum og husleje for den første måned. Dette har betydning, når du flytter, da det naturligvis kun er depositummet, som du kan få retur. Mange fraflyttere regner med at få flere penge retur, da de tydeligt husker, hvor meget de indbetalte ved indflytningen. Dog glemmes det ofte, at en del af betalingen er husleje for den første måned.

Du har ret til at få tilbagebetalt den del af depositummet, som ikke er brugt til at dække udgifter i forbindelse med istandsættelse af dit værelse og eventuel manglende husleje. Hvad der skal sættes i stand, afgøres af kollegiets inspektør under fraflyttesynet, hvilket du kan læse mere om her. Det er vigtigt, at du er til stede under flyttesynet, som aftales mellem dig og inspektøren. Når inspektøren har foretaget synet, udleverer han en fraflytningsrapport til dig, som fortæller hvad der skal sættes i stand.

Den del af depositummet, som ikke er brugt til at dække udgifter i forbindelse med din fraflytning, indsættes på din konto inden for 6 uger efter lejemålets ophør.

Har du passet så godt på dit lejemål, at der ikke skal istandsættes, vil du naturligvis få hele depositummet retur.