Orlov fra studie

Orlov er en længere periode, hvor du holder fri fra dit studie. Det betyder, at du under din orlov hverken deltager i undervisningen eller går til eksamen.

IndstillingsUdvalget
Du skal være opmærksom på, at du skal ansøge IndstillingsUdvalget om dispensation til at blive boende i dit kollegieværelse under din orlov. Dette skal du gøre, idet du under din orlov ikke er studieaktiv og dermed ikke er berettiget til at bo på kollegie.

Du søger dispensation ved at udfylde dispensationsblanketten som du finder her. I blanketten beskriver du din situation, samt hvad der efter din mening berettiger dig til at opnå dispensation til at blive boende under din orlov.

Uddannelsessted
Hvis du er studerende på en videregående uddannelse, skal du også ansøge dit uddannelsessted om dette. Det er det enkelte uddannelsessted, der definerer orlovsmulighederne. Det vil sige, at det enkelte uddannelsessted bestemmer, om ansøgningen om orlov skal begrundes, og hvor lang tid det er muligt at få orlov.

Bemærk, at der gælder andre regler for barselsorlov fra studie. Vi anbefaler, at du kontakter en studievejleder på dit uddannelsessted, hvis du vil vide mere om reglerne i forbindelse med barselsorlov fra studie.