IndstillingsUdvalget

Polyteknisk Forening (PF) er den studenterpolitiske organisation ved DTU. Polyteknisk Forenings IndstillingsUdvalg (PFIU) er et udvalg under PF. Udvalget har til opgave at føre kontrol med og fastsætte kriterier for indstillingen til kollegieværelser/ungdomsboliger på de kollegier, som PFIU og PKS har en indstillingsaftale med.

PF nedsætter hvert år et Indstillingsudvalg bestående af 5 til 10 personer fra PF´s Socialudvalg, samt yderligere 1 kollegianer (udpeget af kollegiets beboerråd) fra hvert af de kollegier, der har overladt indstillingen til PKS og PFIU. PFIU godkendes af PF’s Fællesråd. PFIU udvælger blandt sin midte en formand og en næstformand, der træder til i formandens fravær. Formandens ansvar er at indkalde til de månedlige PFIU møder og være kontaktperson for PFIU.

Siden opførelsen af kollegierne omkring Danmarks Tekniske Universitet (DTU) startede i 1960’erne, har der eksisteret et tæt samarbejde imellem Polyteknisk Forenings IndstillingsUdvalg (PFIU) og PKS.