Paul Bergsøe Kollegiet

Historie
Paul Bergsøe Kollegiet blev opført i 1967 og er opkaldt efter Paul Peter Vilhelm Bergsøe, som var en dansk fabrikant og civilingeniør, der i 1900 opfandt en metode til at udvinde tin fra blikaffald. Han grundlagde virksomheden Paul Bergsøe & Søn A/S, skrev adskillige lærebøger samt en selvbiografi og var i øvrigt aktiv på en lang række andre områder. I 1924 blev han Ridder af Dannebrog og i 1940 blev han udnævnt til æresdoktor på det, der i dag kendes som DTU.

Beskrivelse
Kollegiet består af 16 to-etagers boligblokke med 352 enkeltværelser og 31 lejligheder. Derudover råder kollegiet over en centerbygning, som danner rammen om kollegiets sociale aktiviteter. Kollegiet, der ligger i et naturskønt område i Nærum, har sin egen park, som grænser op til skoven omkring Mølleådalen og kollegiets beboere kan gå fra kollegiet gennem skoven og ud i Dyrehaven.

Du kan læse mere om kollegiet på www.pbk.dk