Betalingsservice

PKS anbefaler, at du tilmelder din huslejebetaling til Betalingsservice, så du er sikker på, at huslejen bliver betalt til tiden, og at du undgår kedelige rykkere og gebyrer. Ved at anvende Betalingsservice slipper du i øvrigt for at stå i kø på posthuset eller i banken, samt for besværet med at taste betalingsoplysningerne i din netbank.

Du skal dog være opmærksom på, at der kan gå noget tid fra, at du tilmelder betalingen til Betalingsservice til, at betalingen sker automatisk. Derfor skal du være opmærksom på om betalingen bliver foretaget, da ansvaret for dette alene er dit. Med andre ord er det ikke nok, at du har tilmeldt huslejebetalingen til Betalingsservice - du skal også sikre dig, at betalingen bliver foretaget rettidigt.

Det sker ofte, at en beboer ikke er opmærksom på, at banken trækker betalingen tilbage fordi der ikke har været penge på kontoen den 1. i en måned, og at beboeren først bliver opmærksom på dette, når han/hun modtager en rykker. Dette medfører et rykkergebyr og kan få større følger, hvis du ikke er opmærksom. Gør det derfor til en vane at kontrollere dette.

Hvordan gør jeg?
Klik på linket til dit kollegie nederst på siden her og udfyld tilmeldingen til Betalingsservice. Dit kundenr. er det samme som dit lejernummer (med 4 0'er foran, f. eks 00000073141425) og fremgår bl.a. af den seneste opkrævning. Når du har udfyldt tilmeldingen, skal du godkende betalingsaftalen med dit NemID.

Når du har godkendt aftalen med dit NemID, sørger Nets for, at betalingen tilmeldes Betalingsservice. Du skal dog være opmærksom på, at tilmeldingen kan tage op til 6 uger. Derfor skal du huske at betale, hvis du modtager en huslejeopkrævning efter, at du har tilmeldt betalingen til Betalingsservice. Du er først endeligt tilmeldt, når betalingsaftalen fremgår af din aftaleoversigt på din netbank.

Du kan læse mere om Betalingsservice via Nets her.

P.O. Pedersen Kollegiet

Paul Bergsøe Kollegiet

Professor Ostenfeld Kollegiet

Kampsax Kollegiet

Villum Kann Rasmussen Kollegiet

G.A. Hagemanns Kollegium

Trørød Kollegiet

William Demant Kollegiet